Placówka Stacjonarna

chory w łóżkuNasza oferta usług pielęgniarskich realizowana jest również w ramach placówki stacjonarnej. Pacjentom wymagającym specjalistycznej opieki zapewniamy stacjonarne usługi pielęgniarskie. Nasze usługi są całodobowe i uwzględniają całodzienne wyżywienie. Opieka realizowana jest w placówce przez wykwalifikowany personel złożony z pielęgniarek i doświadczonych opiekunek medycznych. Do placówki przyjmujemy Pacjentów wymagających całodobowej opieki na pobyt czasowy 7, 14, 20 dni lub na miesiąc.

W zakresie opieki współpracujemy z rodzinną przychodnią chorego. Wypisane przez lekarza recepty, wnioski na pampersy czy cewniki realizuje rodzina i doręcza wykupiony asortyment do placówki. Ponieważ jesteśmy firmą prywatną - bez kontraktu z funduszem, nasza placówka nie wymaga skierowań, ani rejonizacji.

 

191
190
193
195
194
196
197
187
189
192
188