Badanie cukru
Pobieranie krwi
Pojemnik na krew
Kroplówka
Oddawanie krwi
Zmiana opatrunku
Wykonanie zastrzyku